เมื่อวันที่ 13 มี.ค.63 บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.912 สนภ.4 นทพ. ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการเคลื่อนที่ "มองสยาม ตามรอยพระปกเกล้า " และร่วมฟังบรรยายพิเศษ โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ ณ อุทยานการเรียนรู้นราธิวาส (TK Park Narathiwat ) อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยมี นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในการนี้ วส.912ฯ สนับสนุนถ่ายทอดเสียง
หหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห  
หหห   หหห