เมื่อวันที่ 23 มี.ค.63 บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.912 สนภ.4 นทพ.ได้ดำเนินการตรวจคัดกรองเบื้องต้น 1.การซักประวัติด้านสุขภาพ ของครอบครัว 2.วัดอุณหภูมิร่างกายด้วยปรอทอินฟราเรดให้กับกำลังพลทุกนาย 3.การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ 4.ติดป้ายประชาสัมพันธ์ No mask No entry เพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามนโยบายของ ศคร.COVID-19 ณ บก.วส.912 ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส
หหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห