เมื่อวันที่ 25 มี.ค.63 บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.912 สนภ.4 นทพ.ดำเนินการมาตรการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยมีการจัดกิจกรรมดังนี้

1.การซักประวัติด้านสุขภาพ ของครอบครัว

2.วัดอุณหภูมิร่างกายด้วยปรอทอินฟราเรดให้กับกำลังพลทุกนาย

3.การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์

4.เน้นย้ำให้กำลังพล สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

5. จัดกำลังพลชี้แจ้งสถานการณ์โควิด-19 ทุกเช้า

6.ติดสติ๊กเกอร์ วส.912ผู้ที่ได้ผ่านการคัดกรอง

7.ออกกำลังกายตอนเช้าด้วยการออกกำลังกายท่าพระราชทาน

เพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามนโยบายของ ศคร.COVID-19 ณ บก.วส.912 สนภ.4 นทพ. ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส

หหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห