เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 63 บก.ทท. (นทพ.) โดย วส.912 สนภ.4 นทพ.ออกรถประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์รอบอำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ในการต่อต้านและ เพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019หรือ (COVID-19) และรณรงค์ "อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติณ ชุมชน ณ นคร ชุมชุมวัดประชุมภิรมย์ และชุมชนยะกัง ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส


หหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห