เมื่อวันที่ 6 เม.ย.63 บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.912 สนภ.4 นทพ. ร่วมพิธีวัน วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ เนื่องในวันจักรี ( 6 เม.ย.63) เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความกตัญญูกตเวทิตาคุณ
- ร่วมพิธี วันข้าราชการพลเรือน (1เม.ย.63) เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและเผยแพร่เกียรติคุณของข้าราชการพลเรือนดีเด่น
โดยมี นายไพโรจน์ จริตงาม รอง ผวจ.นธ.เป็นประธานพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่จ.นราธิวาส
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ศาลากลาง จ.นราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส


หหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห