เมื่อวันที่ 10 เม.ย.63 บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.912 สนภ.4 นทพ. ดำเนินการจัดกำลังพล สอนวิธีการผลิต Face shield ด้วยตนเอง และแจก Face shield ให้กำลังพล นอกจากนี้มีมาตรการให้กำลังพลปฏิบัติงานโดยใส่หน้ากากอนามัยพร้อมกับสวม Face shield ทุกวันอีกด้วย เพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามนโยบายของ ศคร. COVID-19 ณ บก.วส.912 สนภ.4 นทพ. ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส


หหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห  
หหห   หหห  
หหห   หหห