เมื่อวันที่ 21 เม.ย. 63 บก.ทท. (นทพ.) โดย หน.วส.912 สนภ.4 นทพ. มอบเครื่องบริโภค ได้แก่ น้ำตาลทราย ข้าวสาร น้ำมัน และผลอินทผลัม และหน้ากากอนามัย ให้แก่ประชาชนชุมชนบือราเป๊ะ และชุมชนลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส เพื่อบริโภคในช่วงตลอดเดือนรอมฎอนของศาสนาอิสลาม หรือเดือนแห่งการถือศีลอด และช่วงสถานการณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
ณ ชุมชนบือราเป๊ะ ต.โคกเคียน,ชุมชนลำภู ต.ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส

หหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห  
หหห   หหห