เมื่อวันที่ 22 เม.ย.63 บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.912 สนภ.นทพ.จัดกำลังพลร่วมให้การต้อนรับ พล.อ.ชูชาติ บัวขาว รอง ผบ.ทสส (2) เป็นผู้แทน พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นรม. / รมว.กห. ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และ พล.อ. พรพิพัฒน์ เบญยศรี ผบ.ทสส./ หน.ศปม. เดินทางมาตรวจเยี่ยม เพื่อนำความห่วงใยและขวัญกำลังใจ มามอบให้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
พร้อมทั้งได้มอบสิ่งของ สนับสนุนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในพื้นที่ จ.นราธิวาส ตามจุดต่างๆ ดังนี้

- ด่านตรวจคนเข้าเมืองสุไหงโก-ลก จว.น.ธ.
- Local Quarantine (โอท็อปโก-ลก)
- จุดตรวจร่วมโคกสยา (ทบ.)
- บก.ฉก.นย.ทร.33
- จุดตรวจร่วมสวนหลวง ร.5 ต.โคกเคียน อ.เมือง จว.น.ธ. (ทร.)
ในการนี้ วส.912 สนภ.4 นทพ. สนับสนุนผู้สื่อข่าว 2 ชุด (อ.เมือง และ อ.สุไหงโก-ลก) ติดตามทำข่าว


หหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห  
หหห   หหห  
หหห   หหห