เมื่อวันที่ 30 เม.ย.63 บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.912 สนภ.4 นทพ. ทำการฝึกทบทวนกำลังพลบุคคลท่ามือเปล่าตามแบบฝึกพระราชทาน เพื่อให้กำลังพลปฏิบัติได้ถูกต้องตามแบบฝึก มีความเข็มแข็ง สง่างาม ณ อาคารเอนกประสงค์ วส.912 สนภ.4 นทพ. ถ.ชาญอุทิศ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส

 


หหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห  
หหห   หหห