เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 63 บก.ทท. (นทพ.) โดย หน.วส.912 สนภ.4นทพ. จัดกำลังพลร่วมต้อนรับ
พล.ต.กฤษดา พงษ์สามารถ รอง ผอ.รมน.ภาค 4 สน. และคณะฯ ตรวจเยี่ยม สนภ.4 สน. เพื่อรับทราบการปฏิบัติงานด้านการช่วยรบ และปัญหาข้อขัดข้องของหน่วย ประจำปี งบประมาณ 2563 โอกาสนี้ คณะ รอง ผอ.รมน.ภาค 4 สน.ยังได้เยี่ยมชมการปฏิบัติงานของ วส.912 สนภ.4 นทพ. ณ ห้องจัดรายการวิทยุฯ อีกด้วย โดยมี พ.อ.ศราวุธ จันทร์พุ่ม รองผอ.สนภ.4 นทพ. ให้การต้อนรับในครั้งนี้
หหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห  
หหห   หหห  
หหห   หหห