เมื่อวันที่ 5 พ.ค.63 บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.912 สนภ.4 นทพ. จัดกำลังพลร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครอบรอบ 1 ปี เพื่อถวายเป็นราชกุศล จังหวัดนราธิวาส และเนื่องในวันต้นไม้ประจำปี 2563 ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนื่องวันที่ 4-5 พ.ค. 63
โดยมี นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน ณ วัดเขากง ต.ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส

หหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห