เมื่อวันที่ 5 พ.ค.63 บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.912 สนภ.4 นทพ. ติดตั้งพระบรมฉายาลักษณ์ โต๊ะหมู่บูชา พร้อมสมุดลงนามถวายพระพร ให้กำลังพลลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันฉัตรมงคล ประจำปี 2563 ทั้งนี้ วส.912ฯได้จัดทำคำถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันฉัตรมงคล พร้อมพระบรมฉายาลักษณ์ ลงบนเว็บไซต์ของหน่วยอีกด้วย
ณ บก.วส.912 สนภ.4 นทพ. ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส
หหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห