เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 63 บก.ทท. (นทพ.) โดย วส.912 สนภ.4 นทพ.กำลังพล วส.912 สนภ.4 นทพ.แบ่งปันน้ำใจไทยสู้โควิด-19 ร่วมบริจาค มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ได้แก่ เสื้อผ้า อาหารแห้ง น้ำดื่ม ให้แก่ประชาชนผู้ยากไร้ ชุมชนบือราเป๊ะ อ.เมือง จ.นราธิวาส เพื่อบริโภคในช่วงเดือนรอมฎอนของศาสนาอิสลาม หรือเดือนแห่งการถือศีลอด และช่วงสถานการณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
ณ ชุมชนบือราเป๊ะ ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส
หหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห  
หหห   หหห