เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 63 บก.ทท.(นทพ.)โดย หน.วส.912 สนภ.4 นทพ. ร่วมกิจกรรมมอบพันธ์ผักให้แก่ครอบครัวตกเกณฑ์ จปฐ.และครอบครัวทั่วไป ตามโครงการแผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร
ณ บริเวณชั้นล่าง หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส โดยมี นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ประธานในพิธี
หหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห