เมื่อวันที่ 28 พ.ค.63 บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.912 สนภ.4 นทพ. ทำการฝึกทบทวนกำลังพล บุคคลท่ามือเปล่าตามแบบฝึกพระราชทาน เพื่อให้กำลังพลปฏิบัติได้ถูกต้องตามแบบฝึก มีความเข็มแข็ง สง่างาม
ณ บริเวรณด้านหน้าบก.วส.912 สนภ.4 นทพ. ถ.ชาญอุทิศ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส
หหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห