เมื่อวันที่ 1 มิ.ย.63 บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.912สนภ.4 นทพ. นำกำลังพลของหน่วยจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า สุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี (3 มิ.ย.63)
โดยการล้างทำความสะอาด เก็บกวาดเศษใบไม้เศษขยะ และตัดหญ้า ณ บริเวณวัดบ้านทุ่งกง ต.โคกเคียนอ.เมือง จ.นราธิวาส
หหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห  
หหห   หหห