เมื่อวันที่ 2 มิ.ย.63 บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.912 สนภ.4 นทพ. ร่วมลงนามถวายพระพร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2563
ณ หอประชุม วส.912 สนภ.4 นทพ. ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส
หหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห  
หหห   หหห  
หหห   หหห