เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 63 บก.ทท. (นทพ.) โดย หน.วส.912 สนภ.4 นทพ. นำสิ่งของอุปโภค บริโภค พืชผักปลอดสารพิษ และไข่ไก่ ซึ่งเป็นผลผลิตจากแปลงเศรษฐกิจพอเพียงของหน่วย มาใส่เติมใน "ตู้ปันสุข" เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติ COVID-19 ซึ่งผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนสามารถหยิบได้ฟรี และหากใครที่ต้องการแบ่งปันก็สามารถนำสิ่งของมาเพิ่มเติมในตู้นี้ได้ ภายใต้แนวคิด "แจกฟรี หยิบได้แต่พอดี ถ้าท่านมีโปรดแบ่งปัน" เพื่อร่วมเป็นกำลังใจและช่วยเหลือให้ทุกคนก้าวพ้นวิกฤติ COVID-19 ไปด้วยกัน
ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส และ หน้าที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยมี น.ต.หญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจ.นราธิวาส ร่วมให้การต้อนรับ
หหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห  
หหห   หหห  
หหห   หหห