เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 63 บก.ทท. (นทพ.) โดย วส.912 สนภ.4 นทพ. สนับสนุนพิธีกรการออกรางวัลสลากกาชาดจังหวัดนราธิวาส ประจำปี 2563 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส โดยมี นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน ในการนี้ วส.912ฯ ได้รับสัญญาณการถ่ายทอดสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนราธิวาสและประชาสัมพันธ์ผลรางวัลสลากกาชาดฯ
หหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห