เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 63 บก.ทท. (นทพ.) โดย วส.912 สนภ.4 นทพ.
จัดรายการพิเศษ โดยเชิญแอดมินเพจ ของอร่อยๆนราธิวาส ร่วมสัมภาษณ์ในรายการ ซึ่งเป็นเพจที่รวบรวมของอร่อยนราธิวาส โดยมีผู้ติดตามเป็นจำนวนมาก และสามารถสร้างอาชีพและรายได้แก่ชาวนราธิวาส ในการขายออนไลน์
หหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห