เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 63 บก.ทท. (นทพ.) โดย หน.วส.912 สนภ.4 นทพ. ร่วมพิธีเปิด กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกป่าชายเลน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ อีกทั้งสนับสนุนการสร้างความสามัคคีในชุมชน
ณ ป่าชายเลน ต.พร่อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส โดยมี พ.ต.อ.อภิรักษ์ เวชกาญจนา รองผู้บังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาฯ ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนจิตอาสา ร่วมเป็นจำนวนมาก

หหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห  
หหห   หหห