เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 63 บก.ทท. (นทพ.) โดย วส.912 สนภ.4 นทพ. ร่วมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ พิธีทำบุญตักบาตร และพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563
ณ พุทธมนฑล จังหวัดนราธิวาส ต.ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยมี นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชน ร่วมเป็นจำนวนมาก

หหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห