เมื่อวันที่ 6 ก.ค.63 บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.912 สนภ.4 นทพ. พร้อมด้วยกำลังพล ให้ การต้อนรับ พล.ต. จัตุรงค์ ภูมิยุทธิ์ ผอ.สตป.สจร.ทหาร และคณะ ในโอกาสตรวจเยี่ยมหน่วย ด้านกายภาพ ดังนี้
1. ตรวจการปฏิบัติด้านแผนระวังป้องกันหน่วย
2. ตรวจสภาพบริเวณโดยรอบหน่วย

3. ตรวจคลังอาวุธ, กระสุน และยานพาหนะ
4. ตรวจสายงานสื่อสารและกล้อง CCTV
5. ตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ

ณ บก.วส.912 สนภ.4 นทพ. ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส

หหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห  
หหห   หหห  
หหห   หหห