เมื่อวันที่ 29 มิ.ย.63 บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.912 สนภ4 นทพ. พร้อมกำลังพล รับการตรวจการปฏิบัติราขการ ของ วส.912 สนภ.4 นทพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ห้วงวันที่ 29 - 30 มิ.ย.63
โดยมี พล.ต.จัตุรงค์ ภูมิยุทธิ์ ผอ.สตป.สจร.ทหาร และคณะ เดินทางมาตรวจในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม บก.สนภ.4 นทพ. บ้านผีปั้นรูป ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง

หหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห  
หหห   หหห