เมื่อวันที่ 10 ก.ค.63 บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.912 สนภ.4 นทพ. พร้อมด้วยกำลังพล ให้ การต้อนรับ

พ.อ.ธีรวุฒิ วิทยากรณ์ ผอ.กปษ.สปก.ยก.ทหาร และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยายสรุปงานด้านการยุทธการและด้านการ ปจว./ปชส.ของ วส.912 สนภ 4 นทพ.
ณ บก.วส.912 สนภ.4 นทพ. ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส

หหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห  
หหห   หหห  
หหห   หหห