เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 63 บก.ทท. (นทพ.) โดย วส.912 สนภ.4 นทพ. จัดกำลังพลและสนับสนุนพิธีกรร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย เป็นวันเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
โดยมี นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานฯ มีหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนจิตอาสา ร่วมเป็นจำนวนมาก ณ ตลาดบาเละฮิเล ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส

หหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห  
หหห   หหห