เมื่อวันที่ 24 ก.ค.63 บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.912สนภ.4 นทพ. ร่วมพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยมี นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธาน
ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน ร่วมพิธีเปิดดังกล่าวในการนี้ วส.912ฯ จัดผู้สื่อข่าวและสนับสนุนชุดถ่ายทอดเสียง ประชาสัมพันธ์

หหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห  
หหห   หหห