เมื่อวันที่ 3 ส.ค.63 บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.912 สนภ.4 นทพ. ร่วมให้การต้อนรับ พล.ต. นนธวัฒน์ ภักดิพงศ์พิชญะ รอง เสธ.นทพ. (พ) และคณะ เดินทางมาตรวจผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ นขต.สนภ.4 นทพ.
โดยมี พ.อ.วัชรพงษ์ จันทร์หอม เสธ.สนภ.4 นทพ. และ พ.อ.ภูมิ โพพี ผบ.นพค.41 สนภ.4 นทพ. พร้อมทั้ง กำลังพล นพค.41 และ วส.912 สนภ.4 นทพ.ให้การต้อนรับ ณ บก.วส.912 สนภ.4 นทพ. ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส

หหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห