เมื่อวันที่ 4 ส.ค. 63 บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.912 สนภ. 4 นทพ.ร่วมพิธีเปิด "ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการ สภากาชาดไทย" จังหวัดนราธิวาส ระหว่างวันที่ 3-12 ส.ค.63 ณ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส
โดยมี นายกฤษฎา บุญราช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด เป็นประธาน ในการนี้ วส.912ฯ จัดผู้สื่อข่าว ประชาสัมพันธ์

หหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห