เมื่อวันที่ 7 ส.ค.63 บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.912สนภ.4 นทพ. นำกำลังหน่วย ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อเฉลิม พระเกียรติ และแสดงออกถึงความจงรักภักดี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563
โดยการล้างทำความสะอาดอาคาร เก็บกวาดเศษใบไม้เศษขยะ ตัดหญ้า นอกจากนี้ยังได้มอบสิ่งของอุปโภค บริโภค แก่เด็กกำพร้าอีกด้วย ณ มูลนิธิเพื่อเด็กกำพร้าดารุลอีมาน บ้านสะปอม ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส

หหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห