เมื่อวันที่ 12 ส.ค. 63 เวลา บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.912 สนภ.4 นทพ. ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 2563 ร่วมกับส่วนราชการ ดังนี้
1. เวลา 0700 พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ โดยมีนายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธี ณ ร.ร.นราสิขาลัย อ.เมือง จ.นราธิวาส
2. เวลา 0900 พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล โดยมีนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ศาลากลาง จ.นราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส
3. เวลา 1730 พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และวางพานพุ่ม พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล โดยมี นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ศาลากลาง จ.นราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวา

หหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
 
หหห   หหห  
หหห   หหห  
หหห   หหห