เมื่อวันที่ 14 ส.ค. 63 บก.ทท. (นทพ.) โดย หน.วส.912 สนภ.4 นทพ. จัดกำลังพลร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 ประกอบด้วยพันธุ์กุ้งแชบ๊วย จำนวน 5 ล้านตัว และเตาตนุ จำนวน 12 ตัว
ณ บริเวณชายทะเลบ้านทอน ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยมี นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธาน

หหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห  
หหห   หหห