เมื่อวันที่ 17 ส.ค.63 บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.912 สนภ.4 นทพ.จัด กพ.วส.912 รับตรวจเอกสาร สป.5 จากคณะทำงานติดตาม และขับเคลื่อนงานตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา ทำการตรวจติดตามการดำเนินงานด้านการจัดเก็บ ควบคุม และเบิกจ่ายอาวุธ ของหน่วยฯ
ณ นพค.41 สนภ.4 นทพ. ต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส

หหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห