เมื่อวันที่ 18 ส.ค. 63 บก.ทท. (นทพ.) โดย วส.912 สนภ.4 นทพ. ร่วมพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจำปีการศึกษา 2562
ณ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส ต.ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยมี นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส
เป็นประธาน

หหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห  
หหห   หหห