เมื่อวันที่ 25 ส.ค.63 บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.912 สนภ.4 นทพ.
จัด กพ.วส.912ฯ และเครือข่ายนักพัฒนาของหน่วย ร่วมอบรมสานสัมพันธ์เครือข่ายนักพัฒนา เพื่อให้ความรู้และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยกับ เครือข่ายนักพัฒนาของหน่วยที่ได้จัดตั้งไว้ ประจำปีงบประมาณ 2563
ณ ห้องประชุม บก.สนภ.4 นทพ. ต.ป่าบอน อ.ป่าบ่อน จ.พัทลุง โดยมี พ.อ.ชูศักดิ์ ธีรากิจ รอง ผอ.สนภ.4 นทพ.(2) เป็นประธานในพิธีเปิด
ซึ่งมี กำลังพล นขต.สนภ.4 นทพ. และเครือข่ายนักพัฒนาของหน่วยที่ได้จัดตั้งไว้ ร่วมกิจกรรมดังกล่าว

หหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห