เมื่อวันที่ 2 ก.ย. 63 บก.ทท. (นทพ.) โดย วส.912 สนภ.4 นทพ. ร่วมพิธีมอบเมล็ดพันธุ์พระราชทาน เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและมอบประกาศเกียรติคุณศูนย์เรียนรู้ดีเด่น ระดับดีเยี่ยม อันดับ ๑
ณ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนราธิวาส ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
โดยมี น.อ.วรพล สิทธิจิตต์ ร.น. รอง ผอ.รมน.จังหวัด น.ธ. เป็นประธานในพิธี ซึ่งมี หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีดังกล่าว

หหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห