เมื่อวันที่ 2 ต.ค.63 บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.912 สนภ.4 นทพ. ร่วมพิธีรับ-ส่งหน้าที่ ผอ.สนภ.4 นทพ. ระหว่าง พล.ท.อนุสรรค์ คุ้มอักษร ท่านเก่า และ พล.ต. กฤษณ์ จันทรนิยม ท่านใหม่
โดยมี ผู้บังคับบัญชา สนภ.4 นทพ., ผบ.นขต.สนภ.4 นทพ. และกำลังพล นขต.สนภ.4 นทพ. เข้าร่วมพิธี ณ บก สนภ.4 นทพ. ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง

หหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห