เมื่อวันที่ 3 ต.ค.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย วส.912 สนภ.4 นทพ. ร่วมกับพุทธศาสนิกชน ประชาชนในพื้นที่ ร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ถวายสังฆทาน ภัตตราหาร เนื่องในวันออกพรรษา ประจำปี 2563 เพื่อบำเพ็ญกุศลและเป็นการรักษาวัฒนธรรมและพุทธประเพณีอันดีงามให้ คงอยู่สืบไป
โดยมี นายบุญพาส รักนุ้ยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานในพิธีณ พุทธมณฑลวัดเขากง ต.ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส

หหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห