เมื่อวันที่ 8 ต.ค. 63 บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.912 สนภ.4 นทพ. พร้อมกำลังพล วส.912ฯ ร่วมต้อนรับ พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ในโอกาสเดินทางมาปฏิบัติภารกิจเยี่ยมเยียน และเชิญถุงพระราชทาน จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้แก่ เครื่องอุปโภคบริโภค แก่เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ และติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ณ ท่าอากาศยานนราธิวาส ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชน ร่วมให้การต้อนรับ
หหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห