เมื่อวันที่ 8 ต.ค. 63 บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.912 สนภ.4 นทพ.เป็นประธาน ในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับนายทหารชั้นประทวนที่ได้รับการเลื่อนยศที่สูงขึ้น 6 นาย พร้อมทั้งให้โอวาท เพื่อเป็นแนวทางในการรับราชการต่อไป โดยมีกำลังพล ร่วมพิธี และร่วมแสดงความยินดี
ณ หอประชุม วส.912 สนภ.4 นทพ. ถ.ชาญอุทิศ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส

หหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห