เมื่อวันที่ 18 ต.ค.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย วส.912 สนภ.4 นทพ. สนับสนุนการถ่ายทอดเสียงและร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563
โดยมี นายสัมพันธ์ วงษ์ปาน ประธานชมรมนิสิตเก่าวิศวจุฬาฯรุ่น 55 เป็นประธานในพิธีณ วัดชลธาราสิงเห พระอารามหลวง ต.เจ๊ะเห อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

หหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห