เมื่อวันที่ 20 ต.ค.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย หน.วส.912 สนภ.4 นทพ. นำกำลังพล เข้ารับฟังการประชุม ในการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ นทพ. ของ ผบ.ทสส. ในการมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ผ่านระบบ Web Conference
โดยมี พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผบ.ทสส. เป็นประธานการประชุม ณ อาคารอเนกประสงค์ วส.912 สนภ.4 นทพ. ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส

หหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห