เมื่อวันที่ 21 ต.ค.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย พล.ต.กฤษณ์ จันทรนิยม ผอ.สนภ.4 นทพ. ตรวจเยี่ยม วส.912 สนภ.4 นทพ. และ สนภ.4 สน. นทพ. เพื่อชี้แจงนโยบาย ผบ.ทสส. และ ผบ.นทพ. ให้กำลังพลได้รับทราบ ตลอดจนให้โอวาท และมอบแนวทางการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมี หน.วส.912 สนภ.4 นทพ. และ สนภ.4 สน.นทพ. พร้อมกำลังพล ให้การต้อนรับ
ณ อาคารอเนกประสงค์ วส.912 สนภ.4 นทพ. ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส

หหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห  
หหห   หหห  
หหห