เมื่อวันที่ 23 ต.ค.63 บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.912 สนภ.4 นทพ.จัดกำลังพลร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
โดยมี นาย เจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน ณ ลาน พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา อ.เมือง จ.นราธิวาส

หหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห