เมื่อวันที่ 23 ต.ค. 63 บก.ทท. (นทพ.) โดย วส.912 สนภ.4 นทพ. ร่วมกิจกรรมจิตอาสาและสนับสนุนพิธีกร "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนราธิวาส ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาสโดยมี นายเจษฎา จิตรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานในพิธี

หหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห