เมื่อวันที่ 31 ต.ค. 63 บก.ทท. (นทพ.) โดย วส.912 สนภ.4 นทพ. ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 เพื่อสืบสานประเพณีที่ดีงามของไทย พร้อมทั้งสนับสนุนพิธีกรในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 อีกด้วย
โดยมี นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน ณ บริเวณเขื่อนท่าพระยาสาย ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส

หหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห