เมื่อวันที่ 4 พ.ย. 63 บก.ทท. (นทพ.) โดย หน.วส.912 สนภ.4 นทพ.จัดรายการ"จิตอาสาพัฒนา" เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระราชกรณียกิจที่สำคัญ และประชาสัมพันธ์ภารกิจงานจิตอาสากับการพัฒนาและช่วยเหลือประชาชน ซึ่งจะกระจายเสียงออกอากาศทุกวันพฤหัส เวลา 1300-1400 น.
โดยมี นางทศพร บุญแนบ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ วิทยากรจิตอาสา 904 มาร่วมดำเนินรายการในครั้งนี้ณ ห้องส่งกระจายเสียง วส.912ฯ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส ในการนี้ วส.912ฯได้โดยส่งกระจายเสียงทางระบบ FM 99.10 MHz และทางวิทยุออนไลน์ http://rbs912.rtarf.mi.th


หหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห