เมื่อวันที่ 5 พ.ย.63 บก.ทท.(นทพ.) โดย พล.อ. นเรนทร์ สิริภูบาล ผบ.นทพ. และคณะ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ วส.912 สนภ.4 นทพ. และ สนภ.4 สน. นทพ. โดยรับฟังการบรรยายสรุป ผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาและการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2564
ณ ห้องประชุม วส.912 สนภ.4 นทพ. พร้อมให้โอวาทแก่กำลังพล เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานในพื้นที่ จชต. โดยมี พล.ต. กฤษณ์ จันทรนิยม ผอ.สนภ.4 นทพ., พ.อ. ฮาซัน หะยีอารง หน.วส.912 สนภ.4 นทพ. และกำลังพล ให้การต้อนรับ
ณ วส.912 สนภ.4 นทพ. ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส

หหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห  
หหห   หหห  
หหห   หหห