เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 63 บก.ทท. (นทพ.) โดย หน.วส.912 สนภ.4 นทพ. ร่วมกิจกรรมพบปะมอบนโยบายสื่อมวลชนจังหวัดนราธิวาส และ แข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ของหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส โดยมี พล.ต.ไพศาล หนูสังข์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส เป็นประธาน ณ ห้องประชุมใหญ่ หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส

หหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห