เมื่อวันที่ 13 พ.ย. 63 บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.912 สนภ.4 นทพ. เป็นประธาน ในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับนายทหารสัญญาบัตร ที่ได้รับการเลื่อนยศที่สูงขึ้น 1 นาย พร้อมทั้งให้โอวาท เพื่อเป็นแนวทางในการรับราชการต่อไป โดยมีกำลังพล ร่วมพิธี และร่วมแสดงความยินดี
ณ บก. วส.912 สนภ.4 นทพ. ถ.ชาญอุทิศ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส

หหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห